trine_gris

I påvente av våren og nye griser har vi gravd litt i gårdens arkiv. Nøff sine griser er nemlig ikke de første grisene på Lerflaten Gård.  «Solbrent diva fra Strinda» var bildeteksten til dette bildet som sto på trykk i Adresseavisen, sannsynligvis en gang på 60- eller 70-tallet.

Kvinnen på bildet er Olga Lerflaten med premiepurka Trine. Olga hadde sammen med sin mann Ole Lerflaten en formeringsbesetning for svin. Purka Trine var gårdens stolthet og høyt premiert for sine mange grisunger og lange kotelettkam – det er heldigvis en del andre kriterier som ligger til grunn for dagens svineavl.

Olga bor fortsatt på Lerflaten i en alder av 99 år (!) og har fulgt nøye med Nøff sine griser som har bodd bak kårhuset i sommer:-)

olga_og_grisene_1200x500