Om Lerflaten Gård


Lerflaten Gård var opprinnelig en husmannsplass under Leira Gods, men ble i 1903 kjøpt av Nils Larsen som tok navnet Lerflaten, og gården har vært i familiens eie siden. I dag drives gården av Gro Helene Lerflaten og Thomas Mandal Nilsen og deres to barn, Othilie (3) og Kornelia (0), som er 5. og 6. generasjon i familien Lerflaten.

Selv om Gro Helene og Thomas for tiden har fulle jobber utenom gården, trives de ekstra godt når de får ta del i gårdsarbeidet. De får også god hjelp fra kårfolket, Olav og Karin, som i sin tid startet arbeidet med å gjøre om låven til selskapslokale.

I 2001 begynte arbeidet med å gjøre om låven på gården til selskapslokale og gården har siden leid ut lokaler til selskap, konserter og andre arrangement. Gården har også et nært samarbeid med Bjørkmyr Kulturforening, som holder en rekke kulturelle arrangementer på gården, derderiblant den etter hvert svært så populære Bjørkmyrmartnan som i år holdes for 10. år på rad!