Om Lerflaten Gård


Lerflaten Gård var opprinnelig en husmannsplass under Leira Gods, da under navnet Nikolaiplass. Som en følge av avviklingen av husmannsvesenet ble Nikolaiplass i 1903 skilt ut fra Leira Gods og lagt ut for salg . Gården ble kjøpt av Nils Larsen som tok navnet Lerflaten, og gården har vært i familiens eie siden. I dag drives gården av Gro Helene Lerflaten og Thomas Mandal Nilsen som er 5. generasjon i familien Lerflaten.

I 2001 begynte arbeidet med å gjøre om låven på gården til selskapslokale og gården har siden leid ut lokaler til selskap, konserter og andre arrangement.