Om Lerflaten Gård


Lerflaten Gård var opprinnelig en husmannsplass under Leira Gods, da under navnet Nikolaiplass. Som en følge av avviklingen av husmannsvesenet ble Nikolaiplass i 1903 skilt ut fra Leira Gods og lagt ut for salg . Gården ble kjøpt av Nils Larsen som tok navnet Lerflaten, og gården har vært i familiens eie siden. Tradisjonelt har det vært alminnelig husdyrhold på gården, med korn-, svine- og melkeproduksjon som hovednæringer.

I 2001 startet Karin og Olav Lerflaten arbeidet med  å gjøre om låven til gårdsmuseum. Driften på låven startet for fullt i 2011 og har frem til i dag blitt leid ut til selskapsvirksomhet i sommerhalvåret.

Våren 2015 kom det igjen griser til gården, nå som et frilandsgrisprosjekt i samarbeid med nabogården Lersletten. Salget av frilandsgris foregår under merkenavnet Nøff og vil selvfølgelig også bli servert på låven.

lerflaten_1024x384