Lerflaten Gård var opprinnelig en husmannsplass under Leira Gods. På Leira gård var det 40 husmenn den gangen. De arbeidet alle på gården. Høst og vinter fikk de 8 skilling dagen; men i slåttonna fikk de 12 skilling dagen på egen kost. De redskaper de brukte i høionna den tiden, var ljåer og river. Slåmaskiner var ikke brukelig den gangen. Om sommeren gikk det 30 husmenn og slo hele sommeren igjennem. Ved opphøret en ble i 1903 kjøpt av Nils Larsen som tok navnet Lerflaten, og gården har vært i familiens eie siden. I 2001 begynte Olav og Karin Lerflaten arbeidet med å gjøre om låven på gården til selskapslokale i forbindelse med at de ville holde 50-årslag på låven. Den store låven ble da ryddet og rengjort med god hjelp fra blant annet Beate Jakobsen Vaade og Morten Vaade (Gro Helene sin tante og onkel). Mange helger og ettermiddager gikk med på å rydde og vaske låven som var fullt av gamle ting. Bortgjemte skatter ble funnet og rengjort slik at de ble fine pyntegjenstander på låven. I 2011 ble låven formelt godkjent for utleie, og siden har den blitt leid ut til selskap, konserter og andre arrangement. I dag drives gården av Gro Helene Lerflaten og Thomas Mandal Nilsen og deres to barn, Othilie og Kornelia, som er 5. og 6. generasjon i familien Lerflaten. Gro Helene er utdannet jurist og har erfaring fra å jobbe som prosjektleder, men  har nå byttet ut kontorjobb mot å være fulltidsbonde på Lerflaten Gård. Thomas er fysiker og jobber i Norbit som elektronikkutvikler, men tar gjerne i et tak på gården når det trengs. Sammen drømmer de om å utvikle Lerflaten Gård til å bli en gård som skaper minner for livet for alle som besøker den.