Lerflaten gård tilbyr lune, varme og landlige rammer for minnesamvær etter begravelse/bisettelse. 

Vi har to lokaler som vi leier ut. For mindre sammenkomster (max 50-70 stk) er Fjøset et godt egnet lokale, og for større lag (40 – 150) egner Låven seg godt. 

Det er godt å kunne samles etter begravelsen, både for å være sammen i sorgen og for å minnes. Det er trøst i de gode minnene og det er trøst i samvær med familie, venner og bekjente.

Fjøset dekket til fest